SMS lån
Finans

Regleringen för SMS-lån behöver ändras

Lagarna kring SMS-lån är föråldrade och omoderna och en översyn behöver genast göras på området. Det duger inte att lagarna inte är bättre än de är och frågan borde inom kort utredas och skickas på remiss till olika remissinstanser. Jag förväntar mig att rätt utskott inom riksdagen snarast tar sig an frågan eftersom lagarna i nuläget inte är tillräckliga på området. Om man till exempel tittar på hur OPR Privatlån erbjuder direkt utbetalning så blir det ju tydligt hur fort man får ett lån och ibland borde kanske lånen gå lite långsammare trots allt än att man får ett lån på en gång.

Det behöver tas ett helhetsgrepp på lånen och den som väljer att låna ut pengar behöver bättre undersöka vilka andra lån som låntagaren redan har och inte endast göra en typisk kreditupplysning. Istället behöver man titta på andra slags lån som sker genom till exempel SMS också, som kanske inte dyker upp förrän om ett tag i kreditupplysningens register och som kanske inte räknas som ett typiskt lån eftersom de sker genom SMS. SMS-lånen kan ju nämligen lätt staplas på hög och det kan medföra att utan tillräckliga restriktioner så blir det lätt ett väldigt högt berg av skulder som den som på kort tid drar på sig ett antal lån genom SMS behöver betala av.

Det kan bli problematiskt med så mycket ränta för lån på kort tid och den som har riktigt dålig koll på privatekonomin kanske i ren desperation tar nya lån för att betala av de gamla. Ett problem med SMS-lån där man får betalt på en gång är även att det går lite för lätt och snabbt och enkelt att helt spontant ta ett lån, vilket kan göra att konsumenten uppmuntras till kortsiktig konsumtion för dyra krediter och hög ränta.

Vidare så behöver årsräntan redovisas på ett bättre och mer tydligt sätt. I marknadsföringen för SMS-lån så marknadsför man ofta lånen som billiga – om man betalar av inom en månad eller två. Problemet med det är att jämförelsen blir ganska så orättvis om man jämför vanliga låns årsräntor med ett SMS-lån som har en redovisad kostnad per månad. Det blir svårt för konsumenten att jämföra och lånet blir skenbart billigare än det egentligen är eftersom man inte jämför ränta eller kostnader relaterade till lånet över en och samma tidsperiod. Dessutom kan avgifterna skena iväg med t.ex. ränta på ränta-effekt om sms-lånet ej betalas av i tid.

Slutord

Lagen behöver bättre, tydligare och mer konkret reglera hur man bör göra med lån till sms när man marknadsför dem och det känns som något som man rimligen även bör ta upp och utveckla ett resonemang kring i de förarbeten till en eventuell ny lag som tas fram under utredningens gång, så att man får riktlinjer till hur lagtexten bör tolkas redan i förarbeten. Dessutom ger det ju möjlighet för en mer restriktiv praxis att växa fram med tiden. Dessa förändringar vad avser lagarna för SMS-lån skulle förbättra läget avsevärt vad gäller de lån som folk i nuläget kan ta väldigt snabbt och enkelt med ett enda SMS.