• SMS lån
    Finans

    Regleringen för SMS-lån behöver ändras

    Lagarna kring SMS-lån är föråldrade och omoderna och en översyn behöver genast göras på området. Det duger inte att lagarna inte är bättre än de är och frågan borde inom kort utredas och skickas på remiss till olika remissinstanser. Jag förväntar mig att rätt utskott inom riksdagen snarast tar sig an frågan eftersom lagarna i nuläget inte är tillräckliga på området. Om man till exempel tittar på hur OPR Privatlån erbjuder direkt utbetalning så blir det ju tydligt hur fort man får ett lån och ibland borde kanske lånen gå lite långsammare trots allt än att man får ett lån på en gång. Det behöver tas ett helhetsgrepp på lånen…