Bijzondere bijstand

Behalve algemene bijstand, de reguliere bijstandsuitkering, mag iedereen in Nederland een beroep doen op bijzondere bijstand.

Wat houdt bijzondere bijstand in?
Bijzondere bijstand houdt in dat u uw gemeente kunt verzoeken om bijstand voor bijzondere kosten. Zoals aangegeven staat deze aanvraag los van de reguliere bijstand: ook met een UWV-uitkering, AOW, of een laag inkomen kunt u in aanmerking komen voor vergoeding van bijzondere kosten. Daarbij kunt u denken aan verhuiskosten of eenmalige huurkosten, kosten met betrekking tot duurzame goederen (wasmachine, koelkast, of bijvoorbeeld kinderkamer), of kosten die u moet maken in verband met de uw kinderen. De bijzondere bijstand is in zijn algemeenheid niet bedoeld voor het voldoen van schulden. De wet verbindt aan het toekennen van bijzondere bijstand wel de voorwaarde dat er geen andere regeling is waar u een beroep op kunt doen. Een dergelijke andere regeling wordt in dat geval een 'voorliggende voorziening' genoemd. Voor de meeste medische kosten geldt dat de zorgverzekering passend en toereikend wordt geacht. Ook kosten die vallen onder de WMO (Wet maatschappelijke ondersteuning) vallen niet onder de bijzondere bijstand.

Wie kan een aanvraag bijzondere bijstand indienen?

In principe kan iedereen een beroep doen op de regeling. De aanvraag dient u in bij uw gemeente. Let op: in veel gevallen wordt aan u bij voorbaat al duidelijk gemaakt dat u niet voor de bijzondere bijstand in aanmerking komt. U mag echter altijd een aanvraag doen! Als uw inkomen te laag is om de bijzondere kosten zelf te betalen heeft u een reele kans dat uw aanvraag wordt gehonoreerd.

Hoe kunt u het aanvragen?
Zoals gezegd kunt u terecht bij uw gemeente. Er gelden echter grote verschillen in het toekennen van de bijzondere bijstand, en de voorwaarden waarop dat gebeurt. Uw gemeente is relatief vrij in het toekennen van de bijzondere bijstand aan individuen.

Wat kan ik doen als de aanvraag wordt afgewezen?

Als u vindt dat u in aanmerking komt voor bijzondere bijstand dient u sowieso een aanvraag in te dienen. Het kan echter zijn dat uw aanvraag wordt afgewezen, terwijl u een gegronde reden heeft om toch voor de aanvraag in aanmerking te komen. In dat geval doet u er goed aan om bezwaar te maken tegen de afwijzing. U kunt een bezwaarschrift indienen tegen de afwijzing. Dat moet gebeuren binnen zes weken na de datum van het besluit. Als uw aanvraag ten onrechte is afgewezen, staan wij u graag bij. Dit is bijna altijd kosteloos. Er moet wel sprake zijn van een minimaal belang van 500 euro. U kunt contact opnemen via het contactformulier. Houdt u echter goed de termijn van zes weken in de gaten.

    

 


Deze website is met zorg samengesteld. Bijstand.nu aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor mogelijke onjuistheden of fouten op deze site, noch voor verstrekte adviezen of op andere wijze. De disclaimer op deze site is steeds van toepassing. Met vragen of opmerkingen kunt u contact met ons opnemen via het webformulier. Algemene vragen kunnen helaas niet worden beantwoord. Wij vragen daarvoor uw begrip.

  Site Map