U heeft recht op een bijstandsuitkering als u, kort gezegd, geen inkomen heeft en ook geen vermogen. Ook kunt u aanspraak maken op een bijstandsuitkering als u wel een inkomen heeft, maar daarmee onder de bijstandsnorm blijft. Als u bijvoorbeeld een alleenstaande ouder bent en u werkt parttime, dan kan het zijn dat uw inkomen daarmee minder is dan het wettelijk minimum inkomen. Soms heeft u zowel recht op een uitkering van het UWV of de Sociale Verzekeringsbank (bijvoorbeeld AOW) in combinatie met een aanvullende bijstandsuitkering. U ontvangt dan geld van twee instanties. In de praktijk kan dat lastig werken. Sommige gemeenten laten daarom de aanvullende bijstandsuitkering betalen door bijvoorbeeld het UWV. Op dit moment experimenteren met name de grotere gemeenten met deze manier van betalen.

De hoogte van een bijstandsuitkering hangt af van uw persoonlijke omstandigheden en uw leeftijd. Als u gehuwd bent kunt u gezamenlijk een bijstandsuitkering aanvragen. Het maandelijkse uitkeringsbedrag is in dat geval hoger dan het bedrag voor een alleenstaande. Als u kinderen heeft kunt u recht hebben op een hogere uitkering, omdat de kosten voor het levensonderhoud hoger zijn. Op deze site vindt u de normbedragen onder het kopje bijstandsnormen.

Mogelijk inkomen wordt op uw uitkering in korting gebracht. Dit zijn niet alleen inkomsten uit arbeid, maar bijvoorbeeld ook heffingskortingen van de belastingdienst of inkomsten uit alimentatie. Als u thuiswonende kinderen heeft die ouder zijn dan 18 jaar en die een eigen inkomen hebben uit werk of studiefinanciering ontvangen, dan kan het zijn dat u een lagere uitkering ontvangt. Hierbij geldt grofweg dat als uw thuiswonende kind meer verdient dan 35 procent van het netto minimumloon uw uitkering kan worden verlaagd. Uw gemeente gaat er in dat geval van uit dat u de kosten in het levensonderhoud kunt delen.

Als u beschikt over eigen vermogen, dan kan het zijn dat u een deel hiervan eerst moet opmaken, voordat aan u een uitkering wordt toegekend. Het vrijgesteld vermogen voor een alleenstaande bedraagt circa € 5.000,00 en voor een gezin ongeveer € 10.000,00. Dit bedrag hoeft u dus niet eerst op te maken. Daarnaast kan het zijn dat u vermogen heeft opgebouwd in uw woning. Ook dit hoeft u niet direct op te maken. Voor een deel van uw vermogen kunt u worden vrijgesteld.

 

 


Deze website is met zorg samengesteld. Bijstand.nu aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor mogelijke onjuistheden of fouten op deze site, noch voor verstrekte adviezen of op andere wijze. De disclaimer op deze site is steeds van toepassing. Met vragen of opmerkingen kunt u contact met ons opnemen via het webformulier. Algemene vragen kunnen helaas niet worden beantwoord. Wij vragen daarvoor uw begrip.

  Site Map